simon.weissengruber

18. Juli 2017

Brand KFZ, am 18. Juli 2017

20. Juli 2017

FF Biken, am 20.07.2017

5. August 2017

Hochzeit Auinger Bernhard und Conny, am 05.08.17

29. August 2017

Brandmeldealarm Schloss Haus, am 29.08.2017

30. August 2017

Fahrzeugbergung Obervisnitz, am 30.08.2017

1. September 2017

Abschnittsatemschutzübung Selker, am 01.09.2017

3. September 2017

Gartenfest, am 03.09.2017

13. September 2017

Übung “Löschangriff TLFA 4000”, am 13.09.2017

20. September 2017

Übung “Löschangriff Strahlrohr”, am 20.09.2017